Further processing options
local holding

Shashin no kako to genzai: 1990nen 9gatsu 26nichi - 11gatsu 11nichi, Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan, 1990nen 11gatsu 20ka - 12gatsu 16nichi, Kyōto kokuritsu kindai bijutsukan =...

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Ueki, Hiroshi (Writer of preface), Anderson, Stanley N. (Translator), Takahashi, Koji (Editor), Nakabayashi, Kazuo (Editor), Ichikawa, Masanori (Editor), Matsumoto, Tohru (Writer of introduction), Ogura, Tadao (Writer of preface), Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan (Organizer), Kyōto Kokuritsu Kindai Bijutsukan (Organizer)
Title: Shashin no kako to genzai: 1990nen 9gatsu 26nichi - 11gatsu 11nichi, Tōkyō kokuritsu kindai bijutsukan, 1990nen 11gatsu 20ka - 12gatsu 16nichi, Kyōto kokuritsu kindai bijutsukan = The past and the present of photography : September 26 - November 11, 1990, The National Museum of Modern Art, Tokyo; November 20 - December 16, 1990, The National Museum of Modern Art, Kyoto/ organized by The National Museum of Modern Art, Tokyo... ; [Ed. by Masanori Ichikawa,...]
写真の過去と現在 1990年9月26日 - 11月11日, 東京国立近代美術館, 1990年11月20日 - 12月16日, 京都国立近代美術館
Type of Resource: Book Still Image Exhibition Catalogue
Language: Japanese, English
published:
Tokyo National Museum of Modern Art 1990
Subjects:
Source: Verbunddaten SWB