APA Citation

Das gemeinsame Kulturerbe: = Wspólne dziedzictwo. Warszawa: Inst. Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

ISBD Citation

Das gemeinsame Kulturerbe : = Wspólne dziedzictwo . — Warszawa : Inst. Sztuki Polskiej Akademii Nauk. — 24 cm

MLA Citation

Das Gemeinsame Kulturerbe: = Wspólne Dziedzictwo.Warszawa: Inst. Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.