Eintrag weiter verarbeiten

Sharing images: Renaissance prints into maiolica and bronze

Zapisane w:

Osoby i podmioty: Gabbarelli, Jamie (Redaktor), Bober, Jonathan (Redaktor), National Gallery of Art (Organ wydający, Organizator)
Tytuł: Sharing images: Renaissance prints into maiolica and bronze/ Jamie Gabbarelli with Jonathan Bober
Medientyp: Książka nieruchome zdjęcie Katalog wystawy Książka ilustrowana
Język: Englisch
Wydane:
Washington Board of Trustees, National Gallery of Art [2017]
London, Chicago Lund Humphries [2017]
Chicago, IL Art Stock Books, Independent Publishers Group
© 2017
Hasła przedmiotowe:
Źródło: Verbunddaten SWB