1
2
published 1990
Book
3
by Vertogradova, Viktorija V.
published 1989
Book
4
by Abaev, Nikolaj V.
published 1989
Book
5
by Levin, Zalman I.
published 1988
Book
6
Book
7
by Deljusin, Lev P.
published 1987
Book
8
by Bejlis, Viktor A.
published 1986
Book
9
published 1984
Book
10
by Matthäus
published 1984
Book
11
by Frolova, Evgenija A.
published 1983
Book
12
published 1982
Book Aufsatzsammlung
13
by Kovalev, Igor' Marianovič
published 1982
Book
14
published 1982
Inhaltsverzeichnis
Book Aufsatzsammlung
15
published 1982
Book
16
by Rodionov, Michail A.
published 1982
Book
17
published 1981
Book
18
published 1981
Book
19
by Bongard-Levin, Grigorij M.
published 1980
Book
20